تفاله

دسامبر 12, 2021

تفاله چغندر

تفاله چغندر چیست منبعی خوش هضم و منبع کلسیم  که در جیره ی طیور مورد استفاده قرار می گیرد  تفاله چغندر نام دارد. استفاده از این […]
دسامبر 27, 2021

تفاله گوجه

 تفاله گوجه برای مصرف طیور یکی از فراورده های جانبی کارخانجات رب گوجه فرنگی تفاله گوجه می باشد. تفاله گوجه شامل نسبت های متفاوت پوست، بذر […]
دسامبر 14, 2021

تفاله مرکبات

تفاله مرکبات چیست از آنجایی که ایران یکی از کشورهای تولید کنندگان عمده ی مرکبات در جهان می باشد، مقدار زیادی تفاله مرکبات سالانه در صنایع […]